Koza Altın kayıtlı sermaye tavanını 5 milyar TL'ye çıkarıyor

Koza Altın kayıtlı sermaye tavanını 5 milyar TL'ye çıkarıyor
Koza Altın İşletmeleri, kayıtlı sermaye tavanını 500.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye yükseltecek.

Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Koza Altın İşletmeleri (#KOZAL), kayıtlı sermaye tavanında artırıma gidiyor.

Konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre, mevcut kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL seviyesinde bulunan şirket, sermaye tavanını 2022 - 2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5.000.000.000 TL'ye yükseltecek.

Koza Altın tarafından KAP'a gönderilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

Şirketimizin 500.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 5.000.000.000 TL'ye (Beşmilyar TL) yükseltilmesine, geçerlilik süresinin 2022 - 2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına,

Esas Sözleşme'mizin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesine, "Konsantre veya ikincil hammaddeden ham metal üretimi yapmak, tehlikeli veya tehlikesiz atık geri kazanımı yapmak, metal atıkların veya cüruf, tufal vb. atıklardan metal üretimi yapmak, bununla alakalı tesis kurmak, geliştirmek, işletmek ve bu atıkların ticaretini yapmak," ibaresinin eklenmesine,
Söz konusu hususlar doğrultusunda hazırlanan, Esas Sözleşme'mizin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesi ve Sermaye ve Hisselerin Nevi başlıklı 6. maddesinin tadiline, T.C. Ticaret Bakanlığı onay vermiştir.

Şirket Ana Sözleşmesinin tadil edilen "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ve "Sermaye ve Hisselerin Nevi" başlıklı 6. maddesi, Genel Kurul sıfatıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fon Kurulu'nun (TMSF)onayına sunulacaktır.


Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi;

Facebook'ta;  BORSA TREND  ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS  (https://www.facebook.com/groups/1286784951478515/?multi_permalinks=2199358036887864)
Twitter'da     ; BORSA TREND EXTRA  ( https://twitter.com/BorsaTrendExtra )
Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE