Mia Teknoloji yüzde 1200 oranında bedelsiz kararı aldı

Mia Teknoloji yüzde 1200 oranında bedelsiz kararı aldı
Mia Teknoloji'den yüzde 1200 oranında bedelsiz kararMia Teknoloji, yüzde 1200 oranında bedelsize giderek sermayesini 494.000.000 TL'ye çıkarmak için çalışmalara başladı

Mia Teknoloji (#MIATK) bugün (14 Mart) gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında bedelsiz sermaye artırımına gitme kararı aldı.

Kararla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre şirket, 38.000.000 TL mevcut sermayesini, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 456.000.000 TL (%1200 oranında) yükselterek 494.000.000 TL'ye çıkarmak için SPK'ya başvuruda bulunacak.

Açıklamada, sermaye artırımında kullanılacak olan miktarın 97.000.000 TL'sinin emisyon priminden, geri kalan 359.000.000 TL'lik kısımın ise geçmiş yıl karlarından karşılanacağı belirtildi.

Bundan sonraki süreçte, şirketin sermaye artırımıyla ilgili SPK'ya başvurmasının ardından Kurul'un kararı beklenecek.

Mia Teknoloji, sermaye artırımı başvurusuna onay alması halinde 150.000.000 TL seviyesinde bulunan kayıtlı sermaye tavanını bir defaya mahsus olmak üzere aşmış olacak.

Şirket tarafından KAP'a gönderilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.03.2023 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasında yer alan "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmü çerçevesinde;

1. Şirketimizin mevcut 38.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 97.000.000 TL'si Emisyon Primi hesabından, 89.088.307 TL'si 2021 yılı ve öncesi, 269.911.693 TL'si de 2022 karından olmak üzere toplam 359.000.000 TL'si Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle 456.000.000 TL artırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası hükmü uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 494.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
2. Şirket sermayesinin %1200 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 60.000.000 TL nominal değerli 60.000.000 adet (A) grubu ve 396.000.000 TL nominal değerli 396.000.000 adet (B) grubu payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

3. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına,

4.Bedelsiz sermaye artırım başvurusu, 2022 yılı mali bilançolarının 2022 yılı olağan genel kurulunda onaylanması kaydı ile gerçekleştirilmesine,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.


 Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )
Twitter'da;   BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
              BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)
Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

0 Yorum