Mısır, Kanal İstanbul'u örnek alıp çalışmalara başladı

Mısır, Kanal İstanbul'u örnek alıp çalışmalara başladı
Prof. Dr. Recep Bozdoğan, bugünkü yazısında Mısır'ın Süveyş Kanal Alanı Gelişim Projesi (SKAG) için Kanal İstanbul'u örnek aldığını yazdı.

İşte Prof. Dr. Bozdoğan'ın o yazısı;

1869 yılında inşa edilen Süveyş Kanalı 193 kilometre uzunluğa sahip olup dünyanın en yoğun kanallarından biridir.

Ortalama 205 metre genişliğe ve 22 metre derinliğe sahip olan kanaldan çok büyük tonajlı gemiler hariç olmak üzere her tipte ve tonajda gemi geçebilmekte.

Avrupa ve Akdeniz havzası ile Asya ve Doğu Afrika arasındaki en kısa güzergâh olan Süveyş Kanalı’ndan günde elliden fazla gemi geçmekte.

2020 yılında ise kanaldan geçen 18.829 gemi Mısır Devleti’ne 5.6 milyar ABD Doları gelir bıraktı.

Mevcut haliyle bile büyük gelir getiren Süveyş Kanalı’na Mısır Devleti daha geniş bir perspektifle bakmaya başladı.

Süveyş Kanalı’nı, içinden gemilerin geçtiği ve sadece geçiş ücreti alınan bir suyolu olmaktan çıkararak dünya çapında bir lojistik merkezine ve ekonomik çekim alanına dönüştürecek büyük bir proje uygulamaya başladı.

https://i12.haber7.net//haber/haber7/photos/2021/16/O6bhP_1618902787_1545.jpg


Süveyş Kanal Alanı Gelişim Projesi (SKAG) olarak adlandırılan bu projenin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar 2014 yılında başladı.

Yani Kanal İstanbul Projesi’nin kamuoyuna açıkladığı 2011 yılından üç sene sonra.

SKAG Projesi’nin içeriğine baktığımızda Kanal İstanbul Projesi’nin örnek alındığı hemen fark ediliyor.

Söz gelimi proje kapsamında yeni bir şehir inşa edilecek, Süveyş Kanalı’nın kuzey ve güneyindeki limanlar rehabilite edilecek ve kuzeydeki Port Sait Limanı’nın kapasitesi artırılacak.

Kanal güzergâhında bir sanayi bölgesi ve teknoloji vadisi kurulacak.

Ulaşımı güçlendirmek için yedi yeni tünel inşa edilecek.

Süveyş Kanalı’na paralel yeni bir kanal inşa edilecek.

Ne kadar da tanıdık değil mi?

Mısırlılar bizim muhaliflerin akla ziyan iftiralarla saldırdıkları Kanal İstanbul Projesi’ni alarak Süveyş Kanalı’na uyarlamışlar.

Uyarlamakla da kalmayarak, paralel kanalın yapımına 2014 yılında başlayıp 32 kilometrelik ilk etabı bir yıl içinde hizmete açtılar.

40 kilometrelik kısmının inşaatı ise devam ediyor.

Mısır’ın amacı SKAG Projesi tamamlanınca Süveyş Kanalı’ndan yıllık 12.5 milyar ABD Doları gelir elde etmek.

Gelelim İstanbul Boğazı’na.

Gemi trafiği Süveyş Kanalı’ndan üç kat fazla.

İstanbul gibi ikame edilemez tarihî ve kültürel mirasa sahip bir şehrin kalbinden geçiyor.

Boğaz’dan sayısız petrol ve doğalgaz tankeri geçmekte.

15 milyon insan ne zaman patlayacağı belli olmayan koskoca bir mayının üzerinde yaşıyor.

İstanbul’un bir felakete sürüklenmesinin ülke ekonomisine vereceği telafi edilemez hasar ise korkunç boyutlarda olacak.

İdeolojik saplantıların esiri olanların Kanal İstanbul’u engellemek için çıkardıkları kuru gürültü, Allah muhafaza bir petrol veya doğalgaz tankerinin Üsküdar açıklarında infilak etmesi halinde kendi kara vicdanlarında makes bulacak mı?

Hiç sanmıyorum.

Mısır gibi ekonomisi Türkiye’nin üçte biri kadar olan bir ülke bile Kanal İstanbul’u örnek alarak Süveyş Kanalı’nı bir cazibe merkezi haline getirmeye çalışırken, çağımızın yükselen gücü olan Türkiye, vizyonsuzların kuru gürültüsünü elbette dikkate almayacak.

Diğer ülkelere örnek olan Kanal İstanbul vizyonunu elbette hayata geçirilecek.

Fatih’in torunlarının kudretinin ulaştığı yere, elbette onların hayalleri bile erişemeyecek.

0 Yorum