NATUREL GAZ HALKA ARZ GELİRLERİNİN NERELERDE KULLANILACAĞINI AÇIKLADI

NATUREL GAZ HALKA ARZ GELİRLERİNİN NERELERDE KULLANILACAĞINI AÇIKLADI

Geçtiğimiz Günlerde Halka Arz edilen Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ' nin Halka Arzından Elde edilen sermayenin hangi alanlarda kullanılacağı firmanın KAP'da yayınladığı rapor ile belirtilmiştir.

Naturel Gaz Halka Arz Gelirleri Kullanım Raporu

İhraç edilen yeni paylar neticesinde masraflar düşüldükten sonra elde edilen  123,3 mn TL. fon, ağırlıklı olarak Şirket’in faaliyetlerini büyütme amacı için kullanılmaktadır. Bu gelirlerin kullanımı dört ana kategoriye ayrılmaktadır. 

  • Kapasite ve Altyapı Yatırımları & İnorganik Büyüme: Net gelirlerin takriben %50’sine denk gelen kısmı, sabit kıymet yatırımları ve inorganik büyüme fırsatları için kullanılacaktır.  Sabit kıymet yatırımlarının içerisinde, Şirket’in CNG, LNG ve Oto CNG alanlarındaki mevcut kapasitesinin genişletilmesi için ekipman ve taşıma ünitesi yatırımlarının yapılması, mevcut CNG tesis altyapısının güçlendirilmesi, yeni CNG tesislerinin açılması, endüstriyel müşteriler ve şehir gazı müşterileri için yeni saha basınç düşürme ekipmanlarının üretilmesi, oto CNG istasyon sayısının arttırılması ve kuyu CNG operasyonlarının genişletilmesi yer almaktadır. Halka arz tutarının 31 Mart günü tahsil edilmesi sebebiyle bu tarih itibarıyla henüz kullanım olmamıştır.  


  • Socar LNG İşlemine İlişkin Banka Borcunun Kapatılması: Net gelirlerin takriben %20’si ile Socar Turkey LNG Satış A.Ş.’nin Şirket bünyesine katılması ile oluşan ek banka borcunun kapatılması hedeflenmiştir.  2020 Ekim ayında Socar LNG hissedarlarına ödenen 32,4 milyon TL.’nin finansmanı için  kullanılmış olan banka kredisinin 31 Mart 2021 itibariyle 16 mn TL’si kapatılmıştır. Kalan ilgili kredinin vadelerine göre yıl içinde kapatılması planlanmaktadır.  


  • Yurtdışı Yatırımları: Net gelirlerin %20’sini temsil eden üçüncü kategori, Şirket’in uzun dönemli büyüme hedefleri doğrultusunda yurtdışında yatırım projelerinin gerçekleştirilmesidir. Şirket, Afrika bölgesinde 2018 yılında Kamerun’da doğalgaz üretim kuyuları işleten bir İngiliz şirketi ile sözkonusu şirketin müşterisi olan enerji ve sanayi üretim tesislerine Kuyu CNG ve Endüstriyel CNG operasyonları yoluyla gaz tedariği sağlanması konusunda bir niyet mektubu imzalanmıştır. Buna ek olarak, Afrika ve Asya’da diğer fırsatlarını yakından takip eden Şirket, Tunus, Fas, Nijerya, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde bir çok danışman ile yakın iletişimde olup, buralarda da yurtiçinde başarılı olmuş özellikle Endüstriyel CNG ve Kuyu CNG iş modellerini tekrarlamayı hedeflemektedir. 31 Mart 2021 itibariyle henüz kullanım olmamıştır. Öngörülen tutarın önümüzdeki dönemlerde  kullanımı olacaktır.  


  • İşletme Sermayesi: Net gelirlerin takriben %10’nu temsil eden kategori ise, Şirket’in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasıdır. Şirket, artan gelirler ile birlikte büyüyen yükümlülüklerini yerine getirmek, tedarikçilerine zamanında ödemeler yapabilmek ve operasyonlarını kesintisiz bir şekilde sürdürmek için bu gelirleri kullanmayı hedeflemektedir. Net işletme sermayesi 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla kullanıma girmiş bulunmaktadır.  


  • Şirket’in, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı veya kullanamadığı ölçüde, elde edilen söz konusu net gelirler teknolojik alt yapı yatırımları, satış ve pazarlama faaliyetleri, eğitim ve geliştirme faaliyetleri gibi genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır. Fon kullanımı incelendiğinde Şirket ve Yatırımcıların menfaati göz önüne alınarak halka arz izahnamesinde belirtilen planlamaya sadık kalınmak suretiyle elde edilen net gelirin kullanımı 31.03.2021 itibariyle yukarıdaki gibidir. Halka arz gelirinden harcamalar düşüldükten sonra kalan 107 mn TL bakiye çeşitli bankalarda mevduat olarak en iyi şekilde nemalandırılarak değerlendirilmiştir.  

0 Yorum

YORUM EKLE