Net karını yüzde 952 artıran Yükselen Çelik için aracı kurum yorumları

Net karını yüzde 952 artıran Yükselen Çelik için aracı kurum yorumları
Yükselen Çelik 2. çeyrek finansal sonuçlarını analiz eden İnfo Yatırım ve Gedik Yatırım pozitif beklentisini koruyor.
Yükselen Çelik (#YKSLN) 2021 yılı ilk yarı bilançosunda 31milyon 710 bin 925 TL net kar açıkladı. Aracı kurumların yaptığı analizlerde, geçen yılın aynı döneminde net karı 3 milyon olan şirketin finansal sonuçlarının hisseye etkisini kurumlar şu şekilde değerlendirdi:

İnfo Yatırım;

İnfo Yatırım Yükselen Çelik 2. çeyrek finansal sonuç değerlendirmesinde çelik fiyatlarındaki küresel artışın net kara etkisine dikkat çekildi: Analizin devamı şu şekilde:

"Pandemi Sonrası Hızlı Toparlanma

Yükselen Çelik, 151,7 milyon TL net satış açıkladı. Açıklanan net satış tutarı 2021 yılı 1. Çeyreğine göre %73 artış gösterdi.

6 aylık rakamlara bakıldığında ise satışlar yıldan yıla %219 arttı. 2020 yılı ilk 6 aylık dönemde 10.512.092 kg olan satış miktarı, 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 24.256.080 kg olarak gerçekleşti.

Şirket bu çeyrekte 32,7 milyon TL FAVÖK açıkladı.
Açıklanan FAVÖK 2021 yılı 1. Çeyreğine göre %142 artış gösterdi. Yılın ilk yarısında FAVÖK %574 yükseliş kaydetti.

Net kar 2021 yılı ikinci çeyreğinde 18 milyon TL olarak açıklandı. Açıklanan net kar geçen çeyreğin %32 üzerinde gerçekleşirken, 2020 yılının birinci yarıyılına göre ise %953 oranında artış gösterdi. Net kardaki yüksek artış, katma değerli ürünlerin toplam satış içindeki payının artmasına ve yurtiçinde çelik talebindeki artış ile ortaya çıkan reel tonaj büyümesine bağlı olarak gerçekleşti. Çelik fiyatlarındaki küresel artışın da net kara etkisi büyük oldu."


Gedik Yatırım Yükselen Çelik 2. çeyrek finansal sonuç değerlendirmesinde güçlü talep, yeni ürünler ve katma değerli ürünlerin artan payının şirketin satış gelirlerinin artırmasında etkisine dikkat çekilirken, finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisi de olumlu değerlendiriliyor. Analizin devamı şu şekilde:

"Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/06 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %72,4 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %363,1 artışla 151,7 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %218,6 artışla 239,7 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
FAVÖK'ü 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %142,2 artış göstermiştir.  Geçen yılın aynı çeyreğine göre %1.396,2 artışla 32,7 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 574,0 artışla 46,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK marjı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 622 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 1.489 baz puan artışla %21,6 olmuştur. 2021 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 1.017 baz puan artışla %19,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net karı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %32,08 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %1.667,8 artışla 18 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %952,5 artışla 31,7 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net borcu 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %75,4 artışla 51 milyon TL olmuştur.

Sonuç değerlendirme

Şirket, 2Ç21’de 151,7 mn TL satış geliri (yıllık: +%363,3 çeyreklik: +%72,4), 32,7 mn TL FAVÖK (yıllık: +%1.396,2 çeyreklik: +%142,2) ve 18 mn TL net kar (yıllık: +%1.667,8 çeyreklik: +%32,1) açıklamıştır.

Güçlü talep, yeni ürünler ve katma değerli ürünlerin artan payı şirketin satış gelirlerini artırmasında etkili olmuştur. Şirketin FAVÖK marjı, 2Ç21'de ürün fiyatlarının artış eğiliminde olması ve daha yüksek katma değerli ürünlerin de olumlu etkisi olması nedeniyle önemli ölçüde iyileşerek % 21,6'ya ulaşmıştır. Şirketin net borcu ise artan satışların etkisiyle yükselen işletme sermayesi ihtiyacı nedeniyle 1Ç21'deki 28,9 mn TL'den 2Ç21'de 50,7 mn TL seviyesine (12 aylık FAVÖK’ün 0.8 katı) çıkmıştır. Güçlü FAVÖK ve net kar rakamı sayesinde, hisse son 12 aylık verilere göre 11,1x FD/FAVÖK ve 16,1x F/K ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini olumlu olarak değerlendiriyoruz."

0 Yorum

YORUM EKLE