Petkim'den ilk çeyrekte zayıf bilanço performansı

Petkim'den ilk çeyrekte zayıf bilanço performansı
Petkim'in 2023 yılının ilk çeyreğinde ana ortaklık net dönem kârı 154,7 milyon TL ile 10 milyon TL'lik zarar beklentisinin üzerinde gerçekleşirken FAVÖK ve ciro, beklentilerin altında kaldı

Özel Telegram Yatırım Grubumuz Borsa DEHA'ya katılımlarınız için linkimiz;

Petkim'in (#PETKM) 2023 yılının ilk çeyreğinde net kârı piyasa beklentilerini aşarken FAVÖK ve ciro, beklentilerin altında kaldı.

Şirket ilk çeyrekte 154,7 milyon TL net ana ortaklık kârı açıkladı. Piyasa beklentisi şirketin 10 milyon TL seviyesinde sınırlı bir zarar açıklaması yönündeydi. Petkim’in bir önceki yılın aynı çeyreğindeki net karı 1,75 milyar TL ve 2022 yılının tamamındaki net karı 6,58 milyar TL seviyesindeydi.

Şirketin satış gelirleri ilk çeyrekte 9,4 milyar TL’lik piyasa beklentisinin altında 9,2 milyar TL oldu. Ciro geçtiğimiz yılın aynı çeyreğindeki 11,4 milyar TL’ye göre de yüzde 20’ye yakın geriledi. İlk çeyrekte FAVÖK de beklentilerin altında kaldı. Petkim’in FAVÖK tutarı 108 milyon TL’lik beklentiye karşılık -243 milyon TL olurken bir önceki yılın aynı dönemindeki 1,55 milyar TL’lik FAVÖK’e göre ciddi bir gerileme kaydetti.
Toplam satışlara ton bazında bakıldığında; geçen yılın ilk çeyreğinde 593 bin olan satış miktarının bu yılın ilk çeyreğinde 434 bin tona gerilediği görülüyor. Satışlar 2022 yılının son çeyreğinde ise 465 bin ton olarak gerçekleşmişti.

Petkim, ekonomik nedenler ve küresel piyasalardaki durgunluk nedeniyle üretim kapasitesinin düştüğünü açıklarken üretim miktarı geçtiğimiz yılın ilk çeyreğindeki 709 bin tondan bu çeyrekte 570 bin tona geriledi. Kapasite kullanım oranı da aynı dönemde yüzde 82,1’den yüzde 63,9’a geriledi.

2023 ilk çeyrekte etilen fiyatları bir önceki çeyreğe göre yüzde 17 artarken nafta maliyeti yüzde 7 oranında arttı. Etilen-nafta makası ise 2022 son çeyreğindeki 184 USD/tondan ilk çeyrekte 275 tona yükseldi.

Petkim’de işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı, azalan FAVÖK'ün etkisiyle -40 milyon dolara gerilerken şirketin ilk çeyrekte net nakit pozisyonu 16,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Petkim, Star Rafineri anlaşmasında geçtiğimiz ay revizyona gitmişti
Petkim, 10 Nisan 2023 tarihili Yönetim Kurulu kararı ile Petkim ve STEAŞ arasındaki mevcut sözleşmenin şartlarına ilave olarak STEAŞ ile yeni bir protokol imzalanmasına karar vermiş, bu anlaşmadaki revizyonu geçtiğimiz günlerde KAP’a bildirmişti.

Protokol uyarınca, Petkim’in STAR Rafineri’deki dolaylı hissedarlığının yüzde 18'den yüzde 12'ye ve dolayısıyla STEAŞ'tan alınacak Rafineri Holding hisselerinin yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülmesine ve bu bağlamda Hisse Devir Bedeli'nin 480 milyon dolara düşürülmesine, Petkim sözleşme kapsamında halihazırda STEAŞ'a yapılmış bulunan 480 milyon dolar tutarındaki ödeme dışında sözleşme kapsamında başkaca herhangi bir ödeme yapılmamasına ve sözleşmenin bu doğrultuda tadil edilmesine karar verilmişti. Bu husus ile ilgili olarak STEAŞ ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve mutabakata varılmış, bu kapsamda söz konusu hisse devri ve kapanış işlemleri sözleşmede öngörülen koşullar yerine getirildiğinde herhangi bir ek ödeme yapılmaksızın gerçekleştirilecektir.


 Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )
Twitter'da;   BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
              BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)
Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

0 Yorum