PİYASA KOŞULLARI UYGUN OLMADIĞI İÇİN HALKA ARZ ERTELENDİ

PİYASA KOŞULLARI UYGUN OLMADIĞI İÇİN HALKA ARZ ERTELENDİ

İşbir Holding A.Ş. yapılan açıklamalara göre piyasa koşullarının halka arz için uygun olmadığı düşünülüyor.

Konu ile ilgili kurumdan yapılan açıklamada "hedeflenen halka arzın, piyasa koşullarının halka arz için daha uygun olduğu bir dönemde gerçekleştirmesi amacıyla ertelenmesine karar verilmiştir." tarih belirtmeksizin halka arz ertelenmiştir.

Yapılan KAP Yayını

Grup şirketlerimizden İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. paylarının halka arz yoluyla satılması amacıyla (ilk halka arz) 03 Mart 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş, bu başvuruya ilişkin duyurumuz 03 Mart 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yatırımcılarımız ile paylaşılmıştır. 

Söz konusu başvuruya ilişkin süreç devam etmekle beraber, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. ve halka arz sürecinde yetkilendirilen aracı kurum Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş nezdinde gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde, hedeflenen halka arzın, piyasa koşullarının halka arz için daha uygun olduğu bir dönemde gerçekleştirmesi amacıyla ertelenmesine karar verilmiştir.

0 Yorum

YORUM EKLE