Seçime nasıl bir portföyle girilmeli?

Seçime nasıl bir portföyle girilmeli?
14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde geri sayım başladı. Piyasalarda seçimlere kadar dalgalı seyrin devamı bekleniyor. Seçimler ilk turda sonuçlanır, cumhurbaşkanlığı ve Meclis’te çoğunluğu aynı ittifak kazanırsa yukarı yönlü hareket hızlanabilir.

Özel Telegram Yatırım Grubumuz Borsa DEHA'ya katılımlarınız için linkimiz;

Seçimlere 1 aydan az bir süre kaldı. Piyasalar da se­çimlere yönelik belir­sizlik nedeniyle yılba­şından bu yana resmen ‘testere’ trendi izliyor. Geçen yıl yüzde 200’e yakın yükselen BİST 100 Endeksi, üç kez 5 bin 500 puanın üzerini test etti ancak tutunamaya­rak geri çekildi. Son olarak 31 Mart’ta 4 bin 790 puan­dan gelen tepki alımlarıyla 12 Nisan’da 5 bin 200 puan sınırına çıkan BİST 100 En­deksi, geçtiğimiz haftayı 5 bin 92 puandan tamamladı. Seçime kadar olan son düz­lükte endeksin dalgalı sey­re devam etmesi bekleniyor. Peki seçimlere yatırımcılar nasıl bir portföyle girmeli?

Sonuca göre strateji
Bu sorunun yanıtı aslında seçimlerin nasıl sonuçlana­cağıyla ilgili. Mevcut ekono­mi politikasının seçim son­rasında değişebileceği ihti­malini satın almak isteyecek yerli ve yabancı yatırımcıla­rın alımları endeks üzerinde etkili olabilir. Ancak ne olur­sa olsun seçim piyasalar için bir belirsizlik. Bu belirsizlik ortadan kalkana kadar da her iki yönlü hareketleri makul karşılamak gerekir. Gelelim olası seçim sonuçları ve pi­yasaların bu sonuçlara vere­ceği olası tepkilere…
Mevcut iktidar AKP'nin devamı durumun­da şu an uygulanan ekonomi politikalarının devam edece­ği görüşü hakim. Ancak pa­ra politikasında ‘düşük faiz’ uygulamasının terk edilmek zorunda kalınacağını düşü­nenlerin sayısı da az değil.

İktidarın değişmesi yani seçimleri Zillet İttifakı’nın kazanması halinde para po­litikasında eski uy­gulamalara dönüle­ceği açıklanmış du­rumda. Piyasa dostu olarak nitelendiri­len adımların atıl­ması halinde tarihin en düşük seviyeleri­ne gerileyen yaban­cı payının yeniden yükselişe geçebile­ceği ifade ediliyor. Dolayı­sıyla yabancı girişinin hız­lanması kurlarda aşağı yön­lü baskı yaratabilecekken borsada da yukarı yönlü ha­reketleri destekleyebilir. Ya­bancı girişi sonrası Merkez Bankası’nın rezervini güç­lendirmek amacıyla alıma geçmesi kurlarda aşağı yön­lü hareketi sınırlandırabilir. Hem cumhurbaşkanlığı hem de Meclis’te çoğunluğu aynı ittifakın kazanması belirsiz­liğin ortadan kalkması nede­niyle hisse senetlerine yük­seliş olarak yansıyabilir.

İstenmeyen durum
Piyasalarda kısa süre­li kaosa neden olabilecek bir ihtimal daha var. Cum­hurbaşkanlığını bir ittifakın Meclis’te çoğunluğu diğer it­tifakın kazanma ihtimali şu an pek dillendirilmiyor. Öte yandan cumhurbaşkanlığı se­çiminin ilk turda sonuçlan­mayıp ikinci tura kalması da yine kısa vadede belirsizliğin devamını sağlayacak. İşte bu iki risk seçimlere girilirken risklerin bir miktar azaltıl­masının mantıklı olduğu gö­rüşünü öne çıkarıyor. Dola­yısıyla seçimlere yüzde 100 hisse ile girmek yerine en az yarısını nakit taşıyarak gir­mek hem riski azaltırken hem de olası sonuçlara göre yeni pozisyon almaya imkan tanıyacaktır. Yani seçimle­rin ilk turda sonuçlanması ve belirsizliğin ortadan kalma­sıyla yukarı yönlü hareket­lerden tutulan hisseler ne­deniyle faydalanılabilir. Tu­tulan nakit olası düşüşlerde yeni pozisyon açımı ve mali­yet düşürmeye olanak sağla­yabilir.

Geçmiş seçimlerde borsa nasıl bir seyir izledi?
Geçmiş seçimlerde borsanın nasıl bir perfor­mans gösterdiğine bakarsak, performansın dö­nemin şartlarına göre değişiklik gösterdiği gö­rülüyor. 2018 yılındaki seçimlerden önce borsa 1 yılda yüzde 3.73 gerilerken seçimlerden son­raki 1 yıllık dönemde de yüzde 4.27
değer yi­tirdi. 2015 yılındaki seçimlerden önce ve son­raki 1 yıllık dönemde de çok sert hareketlerin yaşanmadığı görülüyor. Borsada seçim sonra­sı en sert yükseliş 3 Kasım 2002 yılında yapı­lan seçimlerden sonra yaşandı. Bu seçimde ise başta enflasyon olmak üzere ekonomik koşul­lar farklı.

Endeks 4.933 puanın üzerinde tutunmalı
BİST 100 Endeksi haftalık bazdaki gra­fikte 18 Temmuz 2022 haftasında başlattığı yükseliş trendi üzerinde sürdürüyor. Bu tek­nik açıdan olumlu. Zira bu trendin üzerin­de kalındığı sürece etkin olan trendin yuka­rı yönlü olduğu söylenebilir. Bu görünümün devamı için kesinlikle bu trendin destek noktasının üzerinde kalınması şart. Bu haf­ta için ise 4 bin 933 puan seviyesi destek gö­revi görecek. Altında yapılacak kapanış pari­tenin ilk aşamada 4 bin 491 puan seviyesine yönelmesine neden olabilir. Olası geri çekil­melerde bu noktaya kadar olan düşüşler to­löre edilebilir. Ancak bu noktanın da altına gelinmesi sert satışlara zemin hazırlayabi­lecek önemese sahip. Bu hafta için bu tren­din direnç noktası 5 bin 369 puan seviyesine denk geliyor. Ancak kırıldığının teyidini al­mak için 5 bin 570 puan seviyesinin üzerin­de hacimli kapanışlar şart.

Kaynak: Dünya (Ufuk KORCAN)

 Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )
Twitter'da;   BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
              BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)
Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

0 Yorum