Sermaye artırımlarına vergi indirimi

Sermaye artırımlarına vergi indirimi
Kurumlar Vergisinde yurtdışından getirilen sermaye artışlarında indirim oranı yüzde 75 olarak düzenlendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yaparak, sermaye artırımı ve sermaye azaltımı gibi durumlarda vergilendirme ve vergi indirimi konularına açıklık getirdi. Ayrıca İstanbul Finans Merkezi şirketlerine sağlanacak vergi kolaylığına ilişkin şartlar da belli oldu.

Nakdi sermaye artışında yüzde 50 olarak uygulanan kurumlar vergisi indiriminin, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için yüzde 75 olarak uygulanacak.

Sermaye azaltımı yapıldıktan sonra izleyen dönemde sermaye artırımına gidilmesi halinde, artırılan sermaye tutarı için indirim uygulanabilecek.

İstanbul Finans Merkezi bölgesinde faaliyette bulunan kurumların elde ettikleri kazançlarda uygulanacak indirim esasları da belirlendi.

Buna göre katılımcı belgesi alarak İFM’de faaliyette bulunan kurumların bu faaliyetleri kapsamında yurt dışından satın alınan malları yine yurt dışında satmaları veya yurt dışında mal alım satımlarına aracılık karşılığı sağladıkları kazancın yüzde 50’si kurumlar vergisi kazancından indirilebilecek.

Bu indirimden yararlanabilmek için bu kapsamda elde edilen gelirin ilgili hesap döneminde kurumlar vergisi beyannamesi verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi gerekiyor.

İFM’de bulunan şirketlerin elde ettikleri hasılattan, bu faaliyetler nedeniyle yüklenen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın yüzde 50’si indirim konusu yapılabilecek.

İndirimden yararlanan şirket veya şubelere Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından verilen katılımcı belgelerinin bir örneği, indirimden faydalanılacak ilk hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içerisinde ibraz edilecek. Bunların diğer faaliyetlerinden elde ettikleri gelirler ise indirime konu edilemeyecek.

Sermaye azaltımında vergileme
Kurumların öz sermaye kalemleri içerisinde yer alan; yeniden değerleme fonları, sermaye düzeltmesi olumlu farkları gibi bazı hesap kalemleri işletmeden çekildiğinde kurumlar vergisine ve kar payı dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak. Geçmiş yıl karları gibi bazı hesap kalemleri ise işletmeden çekildiğinde kar payı dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak.

Geçmiş yıl zararları nasıl mahsup edilecek?
Kurumlar, geçmiş yıl zararlarını mahsup ederek de sermaye azaltımında bulunabilecekler. Bu durumda sermayeyi oluşturan kalemlerin sermaye içindeki ağırlığına göre hesaplama yapılacak. Örneğin 10 milyon liralık sermayenin 5 milyon lirası ortakların koyduğu nakdi sermaye, 1 milyon lirası özel fondan ve 4 milyon lirası geçmiş yıl karlarından olsun. Geçmiş yıl zararı 2.5 milyon lira ise bu tutar, sermayenin her bir kaleminin ağırlığı kadar mahsup edilecek. Yani 2.5 milyon liranın 1 milyon 250 bin lirası ortakların koyduğu sermayeden, 1 milyon lirası geçmiş yıl karlarından,  250 bin lirası ise özel fondan karşılanacak.

Tebliğle birlikte ayrıca öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklendiği tarihten itibaren 5 tam yıl geçmeden sermaye azaltılması, sermaye azaltılmasında öncelik, kısmi bölünme işlemi nedeniyle sermaye azaltımı, sermaye şirketlerinin kendi hisselerini iktisap etmeleri sonucu sermaye azaltımı gibi konulara da örneklerle açıklık getirildi.


 Ekonomi,Borsa ve Finans piyasalarını bizden izleyin,bir adım önde olun.

BORSASEANS.COM

0 Yorum