SPK'dan Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'ne 153 Bin Türk Lirası İdari Para Cezası

SPK'dan Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'ne 153 Bin Türk Lirası İdari Para Cezası

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. 'ye 153,708 bin TL İdari Para Cezası Uygulanması Kararı

İdari Para Cezasına sebebiyet veren durum :

Şirket’in kurucusu ve yöneticisi olduğu dört adet fonun portföy dağılım raporlarında tespit edilen eksiklikler.

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme

II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ’in 8. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 10. maddesinin birinci fıkrası.

İdari Para Cezasına İlişkin Maddeler

MADDE 8 –

(1) Fiyat raporları, pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içerecek şekilde Tebliğin 1 numaralı ekinde yer alan formatlara uygun olarak hazırlanır.
(2) Portföy değeri tablosu, portföy değerinin tespit edilebilmesi amacıyla, bu Tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanır.

MADDE 10 –

[Bknz: Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 30.12.2020 tarih ve 13518 sayılı yazısı] 
(1) Portföy dağılım raporları, Tebliğin 2 numaralı ekinde yer alan formatlara uygun şekilde hazırlanır.

0 Yorum

YORUM EKLE