SPK ONAY VERDİĞİ SELVA GIDA HALKA ARZ OLUYOR

SPK ONAY VERDİĞİ SELVA GIDA HALKA ARZ OLUYOR

08.04.2021 tarihinde Halka Arz için SPK'ya Başvuruda bulunan SELVA GIDA Talebi onaylandı.

Halka arz olacak paylar ne kadar?

İhraç edilecek 26.000.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların halka arz sonrası

Oluşacak 71.500.000 TL’lik B grubu paylar içindeki payı %36,36 olurken, halka arz sonrası

Oluşacak 78.000.000 TL‘lik ihraççı sermayesine oranı %33,33 olacaktır. Toplam 26.000.000 adet hisse satılacaktır.

Halka arz fiyatı 3,06 TL olarak belirlendi.


Halka arz yöntemi nasıl olacak?

Halka arz edilecek paylar için 2 (iki) iş günü boyunca talep toplanması planlanmaktadır. Yöntem olarak yurtiçi bireysel yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılması planlanıyor.


Aracı kurum hangisi?

Taslak izahnamade yapılan açıklamada halka arz satış,  Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş ile sabit fiyat ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemi ile gerçekleşmesi bekleniyor. Aracı kurum sadece Ahlatcı Yatırımdır yani sadece Ahlatcı Yatırım hesabı olan yatırımcılar katılabilecektir.


Halka arz geliri ile ne yapılacak?

Halka arz eden İttifak Holding a.ş.’nin 13.000.000 adet payın satışından elde edeceği gelirden İttifak Holding a.ş.’ye düşen halka arz maliyetinin çıkarılması ile elde edilecek net gelirin öncelikli olarak İttifak Holding a.ş.’nin Selva Gıda Sanayi a.ş.’ye olan ilişkili taraf borcunda kullanılacağı belirtildi. Halka arzdan sonra 2 iş gününde borcun tamamının İttifak Holding hesaplarına yatıralacağına dair tahütname verildi. Şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi, kapasite artırımı ve revizyon yatırımları gerçekleştirmek sureti ile rekabet gücünü artıracak maliyet avantajının sağlanması, mevcut büyüme hedeflerinin devamlılığının sağlanması, şirketin bilinirliğinin yurt içi ve yurt dışında artırılması, potansiyel müşteriler nezdinde güvenirliliğin geliştirilmesi, mevcut kurumsal yapının geliştirilerek güçlendirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi olarak kullanılması planlanıyor.


Selva Gıda Hakkında Bazı Bilgiler

1988 yılında İttifak Holding’in ilk iştiraki olarak kurulan ve gıda sektöründe hizmet veren Selva Gıda, faaliyetine un ve irmik üretimiyle başlamıştır. Kısa sürede hızlı bir büyüme göstermiş, yenilikçi ve öncü kimliğiyle öne çıkarak sektöründe ilklerin temsilcisi ve en fazla ürün çeşidine sahip marka haline gelmiştir.

Selva, 21 üreticinin bulunduğu makarna sektöründe 4, yüzlerce ulusal ve yerel üreticinin olduğu paket un sektöründe ise 5 büyük markadan biridir. Makarna, irmik ve un olmak üzere 3 farklı ürün grubuyla bugün itibariyle 5 kıtada 80 ülkeye ihracat yapan Selva, 2007 yılından bu yana markalı makarna ihracat birincisidir.


0 Yorum

YORUM EKLE