SPK,şirketlerin halka arz ön şart tutarlarında indirime gitti

SPK,şirketlerin halka arz ön şart tutarlarında indirime gitti

Sermaye Piyasası Kurulu, belirli sektörlerde şirketlerin paylarının ilk halka arzı öncesinde uyulacak ön şart tutarlarında indirime gitti. Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu Murat Özsoy, detayları şöyle değerlendirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), belli sektörlerde şirketlerin ilk halka arzı öncesi uyulacak ön şartlardaki tutarlarda indirime gitti.

Söz konusu kararın, 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı doğrultusunda alındığına yer verilen SPK bülteninde, böylece Türkiye'nin cari açığın azaltılmasına katkı sağlanacağı ayrıca yeşil ve sürdürülebilir büyümeye katkı verileceği ifade edildi.

SPK haftalık bülteninde yer alan ilke kararında şu bilgiler verildi:

"Halka açılma amacıyla Kurulumuza başvuran ortaklıkların özellikle sektörel bazda farklılıklarından kaynaklanan finansal tablolarındaki tutarlarda belirli bir düzeye ulaşmanın zorluğu ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından 31.10.2023 tarihinde onaylanan 12. Kalkınma Planı (2024-2028) da dikkate alınarak, sermaye piyasaları yoluyla ülkemiz ekonomisindeki cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak, bu suretle ülkemiz büyümesini cari fazla yaratarak sürdürülebilir kılmak ve ayrıca yeşil ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak amacıyla sektörel bazda farklı düzenlemeler yapılmasında fayda mülahaza edilmiştir.

12. Kalkınma Planı’nda Enerji, Kimya, Tarım ve Savunma Sanayi öncelikli sektörler arasında belirlenmiştir. Bu kapsamda, 12. Kalkınma Planı’na paralel olarak belli sektörlerde faaliyet gösteren aşağıdaki şartları haiz ortaklıklarla sınırlı olmak üzere, VII128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 5 inci maddesi ikinci fıkrası kapsamında II-16.1 sayılı Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği’nin (II-16.1 sayılı Tebliğ) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan aktif toplamı ve net satış hasılatı tutarlarında indirim yapılmasına karar verilmiştir.
Buna göre gerçekleştirilecek halka arz başvurularında;

a) Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren ve Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75’ini yenilenebilir enerji üretimi satışlarından,

b) Petrokimya sektöründe Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisansı ile üretim yapan ve Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75’ini petrokimya üretimi satışlarından,

c) Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren veya söz konusu sektöre bilgi ve iletişim teknolojileri ve yazılım alanında hizmet veren, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75’ini savunma sanayine yönelik üretim / hizmet satışlarından,

ç) Tarım sektöründe faaliyet gösteren ve Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75’ini tarımsal üretim sonucu elde edilen işlenmemiş ham ürün satışlarından,

d) Yeşil ve dijital dönüşümü destekleyerek ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer üreten yenilikçi ve ölçeklenebilir bir iş modeline sahip olduğu bir kamu otoritesi tarafından belgelendirilen ve aşağıdaki şartlardan herhangi ikisine sahip olan,

1. Başvuru tarihi itibarıyla, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Bakanlık) tarafından Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak belirlenen bölgelerin birinden kabul almak ve bu bölgedeki faaliyetlerine devam etmek,

2. Başvuru tarihi itibarıyla, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bakanlık tarafından onaylı ve aktif Ar-ge Merkezi’ne sahip olmak,

3. Son beş yıl içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilmiş geçerlilik süresi devam eden patent belgesine sahip olmak,

4. Son beş yıl içerisinde T.C. Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Ar-ge, Ür-ge ve İnovasyon Desteği kapsamında destek almak,

5. Son beş yıl içerisinde başlamış veya tamamlanmış kamu destekli Ar-ge projesine sahip olmak.

Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75’ini bu faaliyetlerden elde eden ortaklıklar için II-16.1 sayılı Tebliğ’in 8 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

          TL                          2022 Yılı İçin            2023 Yılı İçin

Net Satış Hasılatı          180.000.000                 270.000.000

Aktif Toplamı                 300.000.000                450.000.000

Yukarıdaki maddeler kapsamındaki ortaklıkların, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş finansal tablo dipnotlarında hasılatın faaliyetlere göre kırılımına yer verilmesi zorunludur."

Şirketlerin dış finansmana ulaşmaları kolaylaştırıldı

Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu
SPK tarafından yapılan bu yeni düzenlemeyi ben 12. Kalkınma Planı’nda yer alan öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin dış finansman kaynağına ulaşmaları konusunda bir kolaylaştırma adımı olarak okuyorum.

Halka açılmak da bir şirket için alternatif dış finansman kaynaklarından bir tanesidir. Faiz oranlarının artması ve makroihtiyati tedbirlerin uygulamaya alınması ile banka kredisine ulaşmak giderek zorlaştı. Halka açılmak yoluyla dış finansmana ulaşabilmek alternatifi de daha çok ön plana çıkmaya başladı. Buna özellikle halka arzların yoğunluğu ile de şahit oluyoruz.

SPK, cari açığın kapatılmasında ön safta olan öncelikli sektörlerde yer alan şirketlerin halka arz ön şart tutarlarında indirime giderek finansmana daha kolay erişmeleri konusunda önlerini açmış oldu ve onlara banka kredilerine bağımlı olmaktan kurtulma şansı sundu. Borsa yatırımcıları ve piyasa açısından değerlendirecek olduğumda da ilk halka arz olmasa bile halihazırda halka açık olan ve bu sektörlerde yer alan firmaların hisse senetlerine yatırım yapmak daha tercih edilir hale de gelecektir diye düşünüyorum.


Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE