Tavan Fiyattan İşlem Gören VKFYO dan Olağandışı Hareket Açıklaması

Tavan Fiyattan İşlem Gören VKFYO dan Olağandışı Hareket Açıklaması

Seansın ilk saatlerinde Tavan Fiyatlardan İşlem Gören (VKFYO) VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'dan yapılan açıklamada şirket paylarındaki olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine sebebiyet verebilecek kamuya açıklanmayan herhangi bir durumun olmadığı belirtilmiştir.

Konu İle İlgili Kuruluş Tarafından Yapılan KAP Yayını : 

Şirketimizin 21.06.2021 tarihi itibarıyla net 

aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,024704 TL'dir. 21.06.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı

ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.

Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı

fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek 

kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.

Sermaye

Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım 

Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu 

aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net 

aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu

durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan 

portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması 

zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 21.06.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar 

ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla.


Firmanın yaptığı açıklamaya göre hisse fiyatındaki bu ani artış spekülatif , yanıltıcı olabilir ihtimali gözetiyor.

0 Yorum

YORUM EKLE