TCMB Zorunlu Karşılıklarda Değişikliğe Gitti

TCMB Zorunlu Karşılıklarda Değişikliğe Gitti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Değişiklik Yapılmasına DairTebliğine göre 25 Aralık 2013 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç)
  a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli %21
 b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli %15

Kıymetli maden depo hesapları
 a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli %22
 b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli %18

Müstakrizlerin fonları %21

Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)
 a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli %21
 b) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli %16
 c) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli %11
 ç) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli %7
 d) 5 yıldan uzun vadeli %5
 
MADDE 2 - Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) En fazla yüzde 0'ı; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları ve/veya euro cinsinden,

İmkân Dilimleri (%) Katsayı

0-0 2,0

MADDE 3 - Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânına ilişkin 17/9/2021 yükümlülük tarihine kadar geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 11 - (1) Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan oran 17/9/2021 yükümlülük tarihine kadar tabloda belirtildiği şekilde yüzde 10 olarak uygulanır.

İmkân Dilimleri (%) Katsayı

0-10 1,0"

MADDE 4 - Bu Tebliğ 19/7/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

0 Yorum

YORUM EKLE