Tüpraş'tan yüzde 600 oranında bedelsiz kararı

Tüpraş'tan yüzde 600 oranında bedelsiz kararı
Tüpraş, yüzde 600 oranında bedelsiz sermaye artırımına giderek sermayesini, kayıtlı sermaye tavanını aşmak suretiyle 1 milyar 926 milyon 795 bin 598 TL'ye çıkarmak için SPK'ya başvuracak

Türkiye Petrol Rafinerileri (#TUPRS), 1,7 milyar TL'lik bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

Tüpraş'ın bedelsiz sermaye artırım kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Buna göre, Tüpraş Yönetim Kurulu şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500 milyon TL olmakla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Kayıtlı Sermaye Sistemi'ndeki "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmüne istinaden, 275 milyon 256 bin 514 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle yüzde 600 oranında artış ile 1 milyar 651 milyon 539 bin 84 TL artırılarak 1 milyar 926 milyon 795 bin 598 TL'ye çıkartılmasına karar verdi.
Tüpraş, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için başta SPK, Borsa İstanbul AŞ ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ başta olmak üzere diğer kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında şirket, yapılan sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine sermayeye iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına, esas sözleşmenin Sermaye başlıklı 6'ncı maddesindeki "Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına ortaklar, sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç edilecek payları alarak iştirak ederler. Ancak, C Grubu pay sahipleri bu artışlara katılmayacak ve C Grubu paylar varlığını 1 adet pay olarak sürdürecektir." hükmü uyarınca C grubu pay adedi değiştirilemeyeceğinden, C grubu pay sahibine de bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle A grubu pay verilmesine karar verdi.

Duyuruda ayrıca şu ifadelere yer verildi:
"İç kaynaklardan yapılacak olan 1 milyar 651 milyon 539 bin 84 TL tutarındaki sermaye artışının, Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 1 milyar 193 milyon 165 bin 283,69 TL Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından, 247 milyon 863 bin 333,91 TL İkinci Tertip Yasal Yedek Enflasyon Düzeltme Farklarından, 180 milyon 798 bin 214,95 TL Olağanüstü Yedek Enflasyon Düzeltme Farklarından, 29 milyon 712 bin 251,45 TL Birinci Tertip Yasal Yedek Enflasyon Düzeltme Farklarından karşılanmasına, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ise 1 milyar 344 milyon 242 bin 642 TL Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından, 307 milyon 296 bin 442 TL Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmasına karar verildi."

Şirket, iç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak KAP'ta yayımladığı ekteki şekilde tadil edilmesini kararlaştırdı.???????


 Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
                            BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )
Twitter'da;     BORSA TREND  (https://twitter.com/borsatrend_onur ) 
                            BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )

Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE