TUREX 3 MİLYON TL'YE KADAR PAY GERİ ALIM YAPACAK

TUREX 3 MİLYON TL'YE KADAR PAY GERİ ALIM YAPACAK

TUREX 3 Milyon Adet payı nominal değerden 3 Milyon TL 'lik geri alım yapılacak.

Konu İle İlgili KAP Yayını Şöyledir:

1. Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın Şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, II-22.1 sayılı Geri alınan Paylar Tebliği'nin ("Tebliğ") yakın ve ciddi kaybın tespitine ilişkin şartlarına tabi olmaksızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihlerinde yapmış olduğu duyurular çerçevesinde Borsa İstanbul'da paylarımızın işlem gördüğü Ana Pazar'da Şirketimiz tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılmasına,

2. Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 3.000.000 adet (3.000.000,00 TL nominal) olarak belirlenmesine,

3. Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 30.000.000,00 TL olarak belirlenmesine,

4. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirket paylarının işlem gördüğü Ana Pazar'da gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.


Geri Alıma Muhtemel Olarak Sebep Olan Durum

Yakın Zamanda Halka Arz olan TUREX TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. halka arzının ilk günlerinde yapılan Spekülatif Hareketlerden dolayı hisse Brüt Takas cezası almıştı. Bununla Birlikte 12 TL'den halka arz olan ve 19 TL fiyatlarına kadar Tavan fiyattan işlem görerek ilerleyen TUREX hissesinde cezaya sebebiyet veren açığa satış işlemlerinin;

Piramit Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü tarafından yapılan açıklamada "Bir Müşterinin elinde bulunan 117,995 Lot hissesi kadar hisseyi açığa satış yapmak istediği ancak sistemsel aksaklıklardan dolayı işlemin gerçekleşmemesi üzerine müşterinin 6 kez aynı emri göndermesi üzerine yüklü miktarda açığa satış emri girilmiş ve emirler gerçekleşmiştir." Bu durumun tamamen hatalı bir işlem olduğunu ve müşterilerinin bu durumu kabul ettiğini yazılı imzalı kağıtla kabul ettiğini beyan etmişti.

0 Yorum

YORUM EKLE