Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 21,2 trilyon TL, yükümlülükleri ise 24,2 trilyon TL

Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 21,2 trilyon TL, yükümlülükleri ise 24,2 trilyon TL

Merkez Bankası, tüm ekonomik sektörlerin karşılıklı gerçekleştirdiği işlemleri, stok ve akım şeklinde sunan Türkiye Finansal Hesaplar istatistiklerinin 2021 yılı 1. Çeyrek sonuçlarını yayınladı.


Bankanın istatistiklere ilişkin yaptığı değerlendirme şöyle:

Sektörlere ilişkin finansal bilançolara göre, 2021 yılı birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin net finansal 
değerinde bir önceki döneme göre gayrı safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranla 5,8 puan iyileşme kaydedilmiştir. 
Dönem sonu itibarıyla sektörlerin toplam finansal varlıkları 21,2 trilyon TL, yükümlülükleri ise 24,2 trilyon TL 
düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Aynı dönemde, hanehalkının ve finansal olmayan kuruluşların borçlarının GSYH'ye oranı sırasıyla %17
ve %72 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlara göre Türkiye, hem hanehalkı hem de şirketler kategorisinde 
borçluluk düzeyi düşük ülkeler arasında yer almaktadır.

2021 yılı birinci çeyreği itibarıyla, yurt içi ekonominin sektörel finansal bilançoları incelendiğinde, toplam 
ekonominin finansal borçlu pozisyonunda olduğu, hanehalkı ve dünyanın geri kalanının yurt içi sektörlerden 
alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetimin ise diğer sektörlere borçlu pozisyonda olduğu 
gözlenmiştir. Finansal kuruluşlar sektörü ise finansal aracılık rolü gereği dengeye yakın bir net finansal 
değer yaratmıştır.

Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde, bir önceki çeyrekte GSYH'nin %1,9'u ile net 
borç veren konumunda olan toplam ekonomi 2021 yılı birinci çeyreğinde GSYH'nin %2,2'si oranında net 
borç vermiştir. Bu orana sektörlerin katkısı incelendiğinde, finansal kuruluşların GSYH'nin %0,8 ile bu 
dönemde en fazla borç veren sektör olduğu ve bunu yaklaşık GSYH'nin %0,6'sı ile finansal olmayan 
kuruluşların ve hanehalkı ile %0,2 ile genel yönetimin izlediği gözlenmiştir

Sektörlerin son dönem itibarıyla finansal varlık ve yükümlülük dağılımı incelendiğinde, finansal kuruluşlar 
varlık tarafında en büyük sektör iken yükümlülük tarafında en büyük sektörün finansal olmayan kuruluşlar
olduğu görülmektedir

2021 yılı birinci çeyreği itibarıyla varlıklarda para ve mevduat ile krediler; yükümlülüklerde ise sırasıyla 
krediler ile para ve mevduat kalemleri en yüksek paya sahip araçlar olarak gözlenmektedir

0 Yorum

YORUM EKLE