YAPI KREDİ BANKASIN'DAN 435.774.426 TL CEZAYA ARABULUCULUK AÇIKLAMASI

YAPI KREDİ BANKASIN'DAN 435.774.426 TL CEZAYA ARABULUCULUK AÇIKLAMASI
2020 yılı ağustos ayında Yapı Kredi Bankası pay sahiplerinden Jilber TOPUZ'un Bankamız genel kurul kararlarının yok hükmünde olduğunun tespiti amacıyla dava açan ve davayı 2021 Yılı başında feragat dilekçesi geri vererek sonlandıran, bu defa Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından Bankaya uygulanan ve Bankaca 27 Ocak 2020 tarihinde kamuya açıklanan idari para cezası ile alakalı firma tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na açıklama yayını yapılmıştır.

İlgili Konu ile Alakalı KAP Yayını Şu Şekildedir:

Son olarak 06.08.2020 tarihinde Bankamız genel kurul kararlarının yok hükmünde olduğunun tespiti amacıyla dava açan ve sonrasında 2021 yılı başında davadan feragat dilekçesi veren bankamız pay sahiplerinden Jilber Topuz tarafından bu defa, Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından Bankamıza uygulanan ve Bankamızca 27 Ocak 2020 tarihinde kamuya açıklanan idari para cezası ile 25 Mart 2021 tarihli genel kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanan 2020 yılı içinde bir kısım tahsili gecikmiş Banka alacaklarının satış yoluyla tasfiyesi nedeniyle Banka ve dolaylı olarak ortakların mal varlıklarında azalmaya sebep olunduğu iddia edilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 553 ve 555'nci maddeleri uyarınca toplam 435.774.426 TL'nin Banka hakim ortağı Koç Holding A.Ş. veya Banka Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Banka'ya ödenmesi veya sahibi olduğu Banka paylarının Koç Holding A.Ş. veya Banka Yönetim Kurulu üyelerince satın alınması talebiyle, arabuluculuk başvurusunda bulunulduğu öğrenilmiştir.


Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olup, Jilber Topuz'un arabuluculuk başvurusunun bu kapsamda dava açmadan önce uzlaşma talebiyle iletildiği belirtilmiştir.


Sektör uygulamaları, Banka'nın çalışma esasları ve düzenleyici otorite yaklaşımları dikkate alındığında pay sahibinin iddiaları mesnetsiz görülmekte olup, Banka ve yatırımcılarının korunması için gerekli tüm yasal haklarımız kullanılacaktır. Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımız ile ayrıca paylaşılacaktır.

0 Yorum

YORUM EKLE